Nieuwsbrief mei 2020

Inleiding

Sinds een paar maanden is de wereld en is ook ons land in de ban van het Corona virus. Veel zekerheden zijn op losse schroeven komen te staan. Ineens hebben we het allemaal over een intelligente lockdown, over de anderhalve meter samenleving en over het nieuwe normaal. Jonge ouders combineren thuiswerken met thuisonderwijs, ouderen kunnen hun kinderen en kleinkinderen alleen nog via skype zien en er is zorg om familie en vrienden die kwetsbaar zijn.
Ook in deze verwarrende en onzekere tijden mogen we erop vertrouwen dat onze Goede God ons niet loslaat en dat we in Zijn handen geborgen zijn. We hopen dat u Zijn nabijheid mag ervaren, dwars door alles heen.

Prostitutie in tijden van Corona

De prostitutiestraten in Nederland zijn sinds half maart gesloten. Het is stil en verlaten in de Haagse straten, de Geleenstraat en de Doubletstraat. Uit onderzoek blijkt dat veel prostituees illegaal doorwerken, vaak vanuit huis. Klanten worden veelal via websites en social media geworven. Voor veel prostituees is het om financiële reden noodzakelijk om door te werken. Ze komen vaak om verschillende redenen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van het kabinet. Er zijn ook berichten dat tientallen prostituees overwegen om te stoppen met hun werk door de Corona crisis. De voorjaarsactie van Stichting Lelie kan door de crisis helaas geen doorgang vinden; we hopen dat de actie in september wel weer door kan gaan.

Financieel overzicht 2019

Zoals u van ons gewend bent, geven wij u graag inzage in het financieel overzicht van de Stichting over het jaar 2019. In 2019 mochten we een bedrag van 950 euro aan giften ontvangen, waarvoor onze grote dank. Mede door uw giften kan het werk van de Stichting doorgang vinden. De kostenpost van 2019 is zoals alle jaren onderverdeeld in kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de acties en algemene kosten. Bij kosten ten behoeve van acties kunt u onder andere denken aan de aankoopkosten van de presentjes, de kaartjes, het verpakkingsmateriaal van de presentjes en parkeerkosten tijdens de acties. Onder algemene kosten vallen onder andere de jaarlijkse bijdrage voor het websitedomein van de Stichting en kosten die we aan de ING-bank betalen voor het betalingsverkeer.

Saldo 31/12/2018

€ 3.049,46

Ontvangen giften 2019

€ 950,00

Kosten algemeen 2019

-/- € 279,80

Kosten t.b.v. acties 2019

-/- € 703,33

Saldo 31 december 2019

€ 3016,33

Steun tijdens corona

Het bestuur heeft besloten ter compensatie van de voorjaarsactie die helaas vanwege de corona geen doorgang kon vinden om 100 euro te doneren aan de actie “code rood voor prostituees in nood door coronavirus”. Voor meer informatie zie de website: beam.eo.nl/coderood.

Tot slot

Gebed blijft de motor van ons werk. Wilt u blijven bidden voor het werk van Stichting Lelie? Namens het bestuur en de vrijwilligers wens ik u voor de komende periode veel kracht en wijsheid toe!

Renske Vreugdenhil, voorzitter Stichting Lelie