Welkom bij Stichting Lelie

Stichting Lelie zet zich in voor vrouwen die werkzaam zijn in de (raam)prostitutie in Den Haag. De grondslag van de Stichting is de Christelijke naastenliefde (zoals die uit de Bijbel wordt afgeleid).

De Stichting Lelie is eind 2005 opgericht. De activiteiten van de stichting zijn kleinschalig en worden uitgevoerd door vrijwilligers. De Stichting heeft geen bezoekadres of inloopcentrum.

Stichting Lelie heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van giften.

Welcome to Lily Foundation

Lily Foundation is committed to women working in the prostitution in The Hague. The Foundation is a Christian charity based on the Biblical principles.

The Lily Foundation was founded late 2005. The activities of the foundation are small scale and are carried out by volunteers. The Foundation doesn't have a physical address or walk-in center.

Lily Foundation is an non-profit organisation and is fully dependent on donations.

Click here to go to the English summary of this site