Help ons helpen

Stichting Lelie gelooft dat gebed de belangrijkste motor is voor het werk. Daarnaast hopen wij op financiƫle ondersteuning van mensen die het werk een warm hart toedragen. Vooralsnog houdt stichting Lelie zich bezig met korte acties en projecten onder de prostituees. Wij doen graag een beroep op u voor gebed en financiƫle ondersteuning.

Mocht u de stichting financieel willen steunen dan kunt u uw gift overmaken op banknummer NL80 INGB 0001535060 t.n.v. Stichting Lelie, Den Haag. Wilt u structureel steunen, gebruik dan een periodieke overschrijving via uw eigen bank.

Giften aan de Stichting Lelie zijn fiscaal aftrekbaar. Sinds 1 januari 2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Op uw aangifte kunt u RSIN 8170.13.842 vermelden bij uw gift aan de Stichting Lelie.

Met vriendelijk groet namens het bestuur en de medewerkers van de Stichting Lelie