Het goede nieuws

De stichting werkt vanuit de christelijke naastenliefde. In de contacten met de prostituees vertellen wij over de onuitputtelijke liefde van God voor een ieder van ons. Een kernachtig vers uit (het Johannes evangelie uit het Nieuwe Testament) de Bijbel zegt het volgende:

“...Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft....”

NBV Johannes 3: 16.